Tiroidni strabizam

Šta je to tireoidni strabizam?

To je razrokost koja je prouzrokovana promenama na očnim mišićima a posledica je poremećaja u radu štitne žlezde. Mogu se javiti u bilo kom uzrastu ali se najčešće javljaju oko 45 godine. Tri puta su češći u ženskoj populaciji.

Kako nastaje tiroidni strabizam?

Tiroidni strabizam predstavlja autoimunu bolest koja ima za posledicu upalni proces na očnim mišićima. U akutnoj fazi bolesti dolazi do infiltracije limfocita u mišiće pokretače očne jabučice, što rezultira uvećanjem mišića i ispupčenjem očnih jabučica ka spolja (protruzija). Ova faza može trajati i do godinu dana. Druga faza donosi sekundarnu kontrakturu (zgrčenost) očnih  mišića koja rezultira njihovom fibrozom (gubljenjem elastičnosti). Najčešće i najintenzivnije su zahvaćeni donji i unutrašnji pravi mišići ali mogu biti i svi ostali.

Klinička slika kod tiroidnog strabizma?

Klinička slika zavisi od toga koji mišići su zahvaćeni. Ako su zahvaćeni donji i unutrašnji pravi mišić onda nalazimo to oko povučeno ka dole i ka nosu sa jasnom ograničenošću pokreta ka gore i ka spolja.

tir-strab

Slika 1. Pacijentkinja sa tiroidnim strabizmom: desno oko je ka nosu i ka dole.

Kako se leči tiroidni strabizam?

Lečenje je hirurško a kao preduslov mora postojati stabilan endokrinološki status tj. regulisan rad štitne žlezde. Strategija lečenja podrazumeva oslobađanje očne jabućice iz prinudnog položaja i što bolju postoperativnu saradnju očiju.

Ponekad je, zbog izražene ispupčenosti očne jabučice (protruzije), neohodno uraditi operaciju dekompresije orbite. Obično se dekompresija orbite radi pre operacije razrokosti jer se njome može značajno uticati na položaj očiju.

Više informacija o bolestima štitne žlezde na: http://www.gdatf.org/  . 


Website by mzlaki icon Studio Mzlaki 2019.