Kako pripremiti dete od 2 godine i starije za ispitivanje vidne oštrine?

Da bi dete pokazalo kako vidi, treba ga nekoliko nedelja pre planiranog pregleda kroz igru naučiti određenim simbolima za testiranje vidne oštrine. Testovi se biraju u odnosu na uzrast deteta odnosno  stepena moguće saradnje.

Primeri:

Slovo “E”: dete treba naučiti da prstima pokazuje ili imenuje stranu na koju su okrenuti kraci slova E (gore, dole, desno, levo).

test1

 

Wright-ov chart: naučiti dete Wright-ovim simbolima, bilo da ih imenuju ili pokazuju. To se može postići koristeći bojanku ili na drugi način učeći simbole. 

test2

test3


Website by mzlaki icon Studio Mzlaki 2019.