Zašto deca trebaju naočari?

Dva su glavna razloga zašto se deci prepisuju naočari:

1. Obzirom  da se vidna oštrina razvija u prvih 5-6 godina života, naočari su kod dece sa značajnijim dioptrijskim statusima potrebna radi uspostavljanja uslova za normalan razvoj vida.
Nošenje naočara utiče na razvoj vida, ali ne i na smanjenje dioptrije!

2. Naočari se daju i sa ciljem lečenja razrokosti. Postoje određeni tipovi razrokosti kod kojih se nošenjem naočara može kontrolisati razrokost (npr. akomodativna ezotropija tj. skretanje oka ka nosu zbog dalekovidosti).


Website by mzlaki icon Studio Mzlaki 2019.