Hipoplazija očnog živca

Očni živac je skup na hiljade nervnih vlakana koje prenose informaciju od žute mrlje do centara vida u mozgu. Kao i ostali elementi oka, razvija se u toku intrauterinog perioda.

Pod hipoplazijom se podrazumeva nerazvijenost očnog živca. Kao rezultat te nerazvijenosti očnog živca, on je manji i njegova funkcija je slabija. Nemoguće je tačno predvideti koliki je vidni potencijal oka sa hipoplazijom. Pozitivno je da se smatra neprogresivnim stanjem!

Tačan uzrok nerazvijenosti očnog živca nije poznat, ali se često dovodi u vezu sa dijabetesom u trudnoći, preteranim uzimanjem alkohola i konzumiranjem opojnih sutstanci za vreme trudnoće kao i nekim intrauterinim infekcijama (npr.citomegalovirus).

Pored slabijeg vida na oku sa nerazvijenim očnim živcem često nalazimo nistagmus i razrokost. Hipoplazija očnog živca je često povezana sa problemima hipofize koji rezultiraju problemima u rastu i razvoju deteta.

Tretman za hipoplaziju očnog živca, za sada, ne postoji. Ako je prisutan značajniji dioptrijski status, dete dobija korekciju u naočarima. Slabiji vid na oku, koje je sa nerazvijenim očnim živcem, tretira se zatvaranjem dobrovidećeg oka. 

Više informacija možete naći na: http://www.ninds.nih.gov/disorders/septo_optic_dysplasia/septo_optic_dysplasia.htm

 

normalan-oc-ziv   nerazv-oc-ziv  
Normalan očni živac Nerazvijen očni živac


Website by mzlaki icon Studio Mzlaki 2019.