Pareza VI kranijalnog nerva

Šesti kranijalni nerv ili n. abducens inerviše spoljašnji pravi mišić koji za glavnu funkciju ima pomeranje očne jabučice ka spolja.

Pareza vs paraliza?

Razlika između paralize i pareze bilo kojeg od mišića pokretača očne jabučiće je da kod pareze imamo jednim delom sačuvanu funkciju mišića dok kod paralize imamo potpunu slabost zahvaćenog mišića.

Dijagnoza i klinička slika?

Dijagnostikovati parezu/paralizu kod deteta nije uvek jednostavno. Sve pareze moraju biti propraćene i nalazom neurologa jer mogu biti udružene sa ozbiljnim neurološkim stanjima.

Glavna tegoba je dupla slika i pacijent zauzima kompenzatorni položaj glave sa ciljem neutralisanja duple slike. Lice je okrenuto u stranu zahvaćenog oka (npr ako je zahvaćen spoljašnji pravi mišić na desnom oku, lice će biti okrenuto u desno).  Pri ispitivanju pokretljivosti očne jabučice primećuje se ograničenje pokretljivosti zahvaćenog oka ka spolja!

par6

Slika 1. Pacijent sa parezom VI k.n.: pacijent fiksira levim okom a desno je ka nosu. Pri pokušaju pogleda ulevo, postoji ograničenost pokretljivosti levog oka koje ne prelazi središnju liniju.

Lečenje?

Kod pareze bilo kojeg od kranijalnih nerava prvih 6-8 meseci se prati stanje jer je mogućnost spontanog povlačenja simptoma velika: i do 80% kod jednostranih pareza u odnosu na 40% kod bilateralnih. Tokom ovog perioda zatvaranje jednog oka kao i upotreba prizmi sa ciljem neutralisanja duple slike su terapijske mogućnosti.

Posle perioda opservacije pareza/paraliza ako ne dođe do poboljšanja dalje lečenje podrazumeva  operativni tretman ili dalje nošenje korekcije sa prizmatskim staklima.

Određenim hirurškim tehnikama je ponekad moguće obezbediti određenu pokretljivost očne jabučice. Veoma često ovaj problem zahteva više operativnih zahvata.

Sve pareze kranijalnih nerava mogu biti urođene ili stečene. Glavni uzroci stečenih pareza su: povrede glave i očiju, insulti, migrene, tumori, viremije i dr.


Website by mzlaki icon Studio Mzlaki 2019.