Pseudostrabizmi (lažne razrokosti)

Pseudostrabizmi ili lažne razrokosti su veoma česta pojava u svakodnevnoj dečijoj oftalmološkoj praksi! Kod pseudoezotrije (lažnog utiska da oko skreće ka nosu) obično nalazimo  širok koren nosa, prominentne epikantalne nabore (koža između nosa i očiju, slika 1.) što uz mali razmak između očiju ostavlja utisak da postoji konvergentna razrokost kod malog deteta (skretanje oka ka nosu).

Ako posmatramo deo nazalne vežnjače (vežnjača koja se nalazi između nosa i rožnjače), pogotovo pri pogledu u stranu, dobijamo utisak asimetričnosti što nas asocira na razrokost.

Postoji nekoliko testova kojim se može utvrditi postojanje lažne razrokosti (Hiršbergov test, test pokrivanja i dr.).

Lažna razrokost ne zahteva tretman! Rast deteta dovešće do formiranja korena nosa i utisak razrokosti će se smanjiti ili u postpunosti nestati.

Pseudoezotropija-1

Slika 1. Dete sa pseudoezotropijom: utisak je da je levo oko ka nosu. Ako se skoncentrišemo na asimetriju u izgledu vežnjača mogli bi se složiti, ali ako posmatramo svetlosne reflekse na rožnjači (Hiršbergov test) videćemo da se nalaze simetrično. Na pregledu su svi testovi na razrokost negativni.

Pseudoesotropija-1-1

Slika 2. Ako povučemo kožu na nosu ka napred i gore utisak konvergentne razrokosti će se smanjiti.

Prisustvo razrokosti u populacije je oko 4% i ova deca mogu biti deo toga. Drugim rečima, na prvom pregledu testovi mogu biti negativni, a da se razrokost kasnije pojavi. Zato se deca sa lažnim utiskom razrokosti prate neko vreme.

Kako postoji pseudoezotropija,  postoji i pseudoegzotropija (lažni utisak skretanja oka ka spolja). Glavni razlozi za pseudoegzotropiju su pozitivan ugao kappa (ugao između vidne i anatomske ose, slika 3), široki razmak zenica ili veći razmak između orbita.

Pseudoegzotropija

Slika 3. Pacijentkinja sa utiskom lažne divergentne razrokosti (pozitivan ugao kappa). Svi testovi na razrokost su negativni uz postojanje najfinijeg stereo vida. 


Website by mzlaki icon Studio Mzlaki 2019.