Širenje zenica kod dece (cikloplegija)

Za objektivno i pravilno određivanje dioptrijskog statusa, što je od najveće važnosti za pravilno lečenje dece sa razrokošću, je potrebno ukapavanje određenih kapi koje nazivamo cikloplegici. Više je kapi koje se koriste za ovu namenu ali najčešće se upotrebljavaju ciklopentolat i tropikamid.  Najkompletnija cikloplegija se postiže produženim ukapavanjem atropina (nekoliko puta dnevno, tri do pet dana) ali u najvećem broju slučajeva nije neophodna!

Kada detetu ukapamo neki od pomenutih preparata, mi u stvari, na određeno vreme „isključujemo“ njegovu mogućnost za fokusiranjem (akomodacijom) i tako dobijamo mogućnost da izmerimo njegovu dioptriju. Koliko će to vreme trajati zavisi od vrste kapi za koje se odlučimo. Merenje dioptrije vršimo pomoću aparata koji se zovu refraktometar i retinoskop.

Kao što smo već rekli, u svakodnevnoj praksi najčešće koristimo tropikamid i/ili ciklopentolat čije destvo nastupa za 30-40 minuta a traje od 4-6h pa do 24h. 

Pored određivanja dioptrijskog statusa širenje zanica nam omogućava pregled unutrašnjih struktura oka (očnog živca, žute mrlje, krvih sudova, mrežnjače i dr.) što je od ogromnog značaja za procenu vidnog potencijala malog deteta.

Štetna dejstva

Kapi za jednokratnu cikloplegiju nemaju značajnije štetne efekte i mogu se koristiti

više puta! Alergijske reakcije su jako retke i obično se manifestuju svrabom i crvenilom očiju! Osetljivost na svetlost (fotofobija) kao i zamućen vid su glavne tegobe na koje se deca žale!!! 

Pri ukapanju ovih kapi dodatna neprijatnost je blaži osećaj pečenja u očima na koji treba pripremiti dete!

Ciklopentolat

Slika 1. Jedan od preparata ciklopentolata 1%. 


Website by mzlaki icon Studio Mzlaki 2019.