Normalan binokularni vid

Kada gladamo u objekat, mi ga vidimo pojedinačno desnim i levim okom i te slike se prenose u mozak i od njih se formira treća, trodimenziona  slika. Znači, naš mozak ima sposobnost spajanje ili „fuzionisanja“ tih slika što je preduslov za dobar binokularan vid. Stereo vid (stereoskopski vid) je treći stepen binokularnosti i on je odgovoran za stereoskopsko ili trodimenziono gledanje koje obezbeđuje dobar osećaj prostornosti.

Binokularni vid se razvija u ranom detinjstvu (između 2-og i 6-og meseca) i paralelan položaj vidnih osa, uz dobar vid, u ovom uzrastu je osnov za njegov razvoj.

Svaki nepravilan položaj oka (razrokost) posle ovog uzrasta zahteva pregled strabologa (oftalmolog koji se bavi lečenjem razrokosti i slabovidosti).


Website by mzlaki icon Studio Mzlaki 2019.