Infantilna (esencijalna, kongenitalna) ezotropija

Šta je infantilna ezotropija?

Infantilna ili urođena ezotropija je vrsta razrokosti kod koje jedno ili oba oka skreću ka nosu (konvergentna razrokost) i javlja se u prvih 6 meseci života. Infantilna ezotropija je najčešći oblik ezotropija.

k1

Slika 1. Infantilna ezotropija

Koji su razlozi nastanka infantilne ezotropije?

Tačan razlog nastanka infantilne ezotropije nije poznat! Teorije nastanka uključuju senzone i/ili motorne razloge.

Koje su glavne karakteristike kongenitalne ezotropije?

  • Javlja se na rođenju ili u prvih šest meseci života

  • Veliki ugao razrokosti

  • Često je prisutno blago ograničene pokretljivosti očiju ka upolje

  • Slabovidost je prisutna kod svakog drugog pacijenta (50%)

  • Ponekad je prisutno tkz. ukršteno fiksiranje (situacija kada dete gleda desnim okom u levu stranu i suprotno)

  • Loša prognoza po pitanju stereo vidne oštrine (3D vid)

Kakva je veza  infantilne ezotropije i slabovidosti?

Slabovidost je čest pratilac infantilne ezotropije. Statistika pokazuje da je svako drugo dete sa infantilnom ezotropijom slabovido (50%).  Mogućnost da dete naizmenično gleda jednim pa drugim okom govori u prilog iste ili gotovo iste vidne oštrine!

Koja su to stanja u kojima je rizik pojave infantilne ezotropije veći?

Prevremeno rođena deca, deca sa udruženim anomalijama, deca sa usporenim psihomotornim razvojem, deca sa intrakranijalnim krvarenjima kao i deca sa porodičnim opterećenjem razrokošću su ona kod kojih se infantilna ezotropija sreće češće.

Da li deca sa infantilnom ezotropijom češće imaju dioptrijskih problema?

Deca sa infantilnom ezotropijom imaju veoma sličan dioptrijski status kao  i njihovi vršnjaci koji nisu razroki. Značajne dioptrijske greške zahtevaju nošenje naočara.

Kako se leči infantilna ezotropija?

Lečenje infantilne ezotropije je hirurško, operacija se najčešće radi na unutrašnjim pravim mišićima. Kod jednog broja pacijenata postoperativno je neophodno nošenje naočara kao i jednostrano ili naizmenično zatvaranje očiju.

Kada treba operisati infantilnu ezotropiju?

Preduslov za operaciju je da smo izlečili slabovidost, ako je postojala. Pored lečenja slabovidosti izuzetno je važno da postoji stabilan ugao razrokosti da bi smo mogli da planiramo operativne doze.

Većina strabologa (oftalmologa koji se bave lečenjem razrokosti) obično se  za operativno lečenje rešava u uzrastu do 2-ge godine. Glavni razlog je taj da se računa da do tog uzrasta je moguće operacijom ostvariti jednu vrstu saradnje između očiju tj. binokularnost. Što se postoperativno uspostavi bolja saradnja između očiju to je manja šansa da vremenom dođe do dekompenzacije.

Da li možemo biti sigurni da iz jednog operativnog zahvata možemo zauvek rešiti infantilnu ezotropiju?

Nažalost to nije moguće. Računa se da je u 70-80% slučajeva dovoljna samo jedna intervencija. Značajno poboljšanje je vidljivo u preko 90% slučajeva. 


Website by mzlaki icon Studio Mzlaki 2019.