Retinoblastom

Retinoblastom je maligni tumor senzorne retine koji se javlja pre 5 godine života i iako redak (1:20.000) najčešći je maligni tumor oka kod dece. Može biti monokularan ili zahvatati oba oka.

Kao i kod ostalih malignih tumora rano otkrivanje je od najvećeg značaja. U 90% slučajeva dolazi do izlečenja ako se dijagnostikuje dok je još u oku. Prisustvo tumora van oka je jako loš prognostički znak! Veličina tumora i lokalizacija u oku su od najvećeg značaja za prognozu.

Glavni klinički znaci retinoblastoma su nepostojanje crvenog refleksa odnosno leukokorija (beli refleks sa predela zenice). Svaka leukokorija zahteva najbrže moguće otkrivanja razloga. Pored belog refleksa može biti prisutna i razrokost.

Retinoblastomi mogu biti nasledni (40 %, mutacija na hromozomu 13q14) ili sporadični.

Zavisno od veličine i lokalizacije, od vidnog potencijala, kao i od toga da li je na jednom oku ili oba, u terapijske mogućnosti lečenja retinoblastoma ubrajamo: laserfotokoagulaciju i termoterapiju, krioterapiju, radioterapiju i enukleaciju (vađenje očne jabučice).

retinoblastom

Slika 1. Beli refleks zenice (leukokorija) levog oka  je sumnjiv na postojanje retinoblastoma

Više informacija o retinoblastoma možete naći na:

http://www.chect.org.uk/

http://listserv.acor.org/SCRIPTS/WA-ACOR.EXE?A0=R-BLASTOMA


Website by mzlaki icon Studio Mzlaki 2019.