Binokularni vid

Svaki objekat koji gledamo, vidimo pojedinačno desnim i levim okom i te slike se prenose u mozak i od njih se formira treća, trodimenziona  slika. Znači, naš mozak ima sposobnost spajanja dve pojedinačne slike što je preduslov za dobar binokularan vid. Stereo vid je treći stepen binokularnosti i predstavlja  stereoskopsko ili trodimenziono gledanje (3D).

Binokularni vid se razvija u ranom detinjstvu (između 2-og i 6-og meseca) i paralelan položaj vidnih osa u ovom uzrastu je osnov za njegov razvoj.

Svaki nepravilan položaj oka (razrokost) posle 6-og meseca zahteva pregled strabologa (oftalmolog koji se bavi lečenjem razrokosti i slabovidosti).


Website by mzlaki icon Studio Mzlaki 2019.