Aleksandra Radojičić

Edukacija

 • 2011-2015 Specijalizacija na KCS- Klinika za očne bolesti (01.2016. položila specijalistički ispit sa odličnim uspehom)
 • 2001-2008 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (diplomirala sa prosekom 9,63)

Radno iskustvo

 • 03.2017. Specijalna bolnica za oftalmologiju “Miloš klinika”
 • 01.2009.-02.2017. Specijalna oftalmološka bolnica “Stankov oftalmologija”

Rereference / stručni radovi / članstva

 • Wright Strabismus Surgery Course and Lab Advanced Strategies and Techniques-Redondo Beach, California, 01.2018.
 • Učešće na brojnim kongresima i naučnim skupovima u zemlji
 • Član Srpskog lekarskog društva-Udruženja oftalmologa Srbije
 • Član Srpske lekarske komore

Glavna polja rada:

 • operativno lečenje razrokosti kod dece i odraslih,
 • lečenje slabovidosti i
 • pedijatrijska oftalmologija.

Website by mzlaki icon Studio Mzlaki 2019.