sertifikat

Bezrezervno pomagati drugima
u skladu sa svojim znanjem i mogućnostima,
lečeći ih ili edukujući one koji ih leče,
privilegija je na kojoj sam zahvalan učiteljima i porodici!!!
Niko ne zaslužuje da bude slabovid i razrok!!!
Milorad V. Ljutica M.D. M.Sc.
strabolog i dečiji oftalmolog